Title Image

Zioła przeciwgorączkowe – informacja o leku

zioła przeciwgorączkowe labofarm
Zioła przeciwgorączkowe – informacja o leku

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonik)

Zioła przeciwgorączkowe

Species antipyreticae FP

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,3 g

Skład saszetki:

Kwiat bzu czarnego(Sambuci flos) – 0,575 g

Kora wierzby(Salicis cortex) – 0,575 g

Kwiat lipy (Tiliae flos) – 0,460 g

Koszyczek rumianku(Chamomillae anthodium) – 0,345 g

Ziele krwawnika(Millefolii herba) – 0,345 g

Jedna saszetka zawiera 2,3 g ziół o zawartości nie mniejszej niż 0,5% glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę i zawartości nie mniejszej niż 0,1% olejku.

Wskazania do stosowania:

W postaci ciepłego naparu w przeziębieniu z podwyższoną temperaturą ciała.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dwie saszetki zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 15 minut pod przykryciem, pić świeżo przygotowany napar 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób uczulonych na salicylany lub leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Ze względu na zawartość kory wierzby nie stosować u dzieci.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Może występować działanie addytywne salicyny z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi

Stosowanie podczas ciąży i karmienia:

Brak danych. Nie zaleca się stosowania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych:

Brak danych.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Brak danych.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 058 561 20 08

fax 058 561 20 16

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data opracowania informacji: 26.04.2016

Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5999/LN

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990021956

en_GBEN