Forum kalendarium

Kalendarium Forum organizowanych przez Centrum Fitoterapii w Gdańsku
15 02 2002 - Gama leków Labofarmu w profilaktyce i leczeniu
28 02 2002 - Leki ziołowe w chorobach układu pokarmowego
14 03 2002 - Leczenie zaburzeń czynnościowych przerostu gruczołu krokowego przy zastosowaniu preparatu z korzenia pokrzywy - URTIX
04 04 2002 - Stosowanie preparatu Hyperherba w leczeniu depresji, napięć, niepokoju
25 04 2002 - Leki ziołowe w chorobach układu pokarmowego
06 06 2002 - Farmakopealne mieszanki ziołowe w leczeniu i profilaktyce schorzeń układu pokarmowego - dr med. Grzegorz Kuchta
19 09 2002 - Terapie zaburzeń nerwicowych oraz jak radzić sobie ze stresem - dr n. med. Marek Kobus
24 10 2002 - Fitoterapia we współczesnej kardiologii - dr n. med. Rafał Danielewicz
15 11 2002 - Fitoterapia - poszukiwania i osiągnięcia - forum międzynarodowe
23 01 2003 - Nowe leki Labofarmu
20 02 2003 - Fitoterapia w leczeniu chorób cywilizacyjnych
31 03 2003 - Tradycje i charyzmat Ojców Bonifratrów w ziołolecznictwie - ojciec Franciszek Salezy Chmiel, dr n. med. Jerzy Pruszczyński
10.04 2003 - Witaminy - ich znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt - doc. dr hab. farm. Aleksander Ożarowski
30 05 2003 - Rośliny lecznicze w chorobach układu oddechowego - prof. dr hab. Jerzy Alkiewicz Fitoterapia w chorobach kobiecych - dr n. med. Witold Kapczyński
27 06 2003 - Ekstrakty i preparaty roślinne w dermatologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia grzybic - prof. dr hab. n. farm. Tadeusz Wolski
16 10 2003 - Znaczenie leków roślinnych we współczesnej terapii - prof. dr hab. n. farm. Wojciech Cisowski
14 11 2003 - Fitoterapia w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski - forum międzynarodowe
11 12 2003 - Omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku zielarskim produktów o nieuregulowanym statusie formalno-prawnym
29 01 2004 - Badania przedkliniczne i kliniczne leków roślinnych
- Kształcenie studentów wydziału lekarskiego w zakresie fitoterapii
- Otymalizacja metod badania leku roślinnego. Zasady doboru dawki leków.
- prof. dr hab. Leonidas Samochowiec, dr n. med. Igor Łoniewski
26 02 2004 - Leki pochodzenia roślinnego - współczesne problemy farmakoterapii - dr hab. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz
29 04 2004 - Leki roślinne w farmakoterapii schorzeń układu krążenia - prof. dr hab. Zbigniew Janeczko
27 05 2004 - Polityka lekowa - mgr farm. Janina Mańko
21 06 2004 - Nutragenomika - molekularno-genetyczne podstawy zdrowego żywienia i profilaktyki - doc. dr hab. Przemysław M. Mrozikiewicz
30 09 2004 - Nowe postacie leku - od pomysłu do przemysłu - prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
27 10 2004 - Farmaceutyczna teoria lotów czarownic - prof. dr hab. Roman Kaliszan
12 11 2004 - Produkt leczniczy roślinny - tradycja czy wyzwanie? - forum międzynarodowe
16 12 2004 - Leki ziołowe w oczach farmakologa klinicznego - prof. dr hab. med. Zbigniew Korolkiewicz
22 06 2005 - Rośliny lecznicze i leki roślinne w praktyce pediatrycznej - prof. dr hab. Eliza Lamer-Zarawska
23 11 2005 - Rośliny lecznicze i leki roślinne stosowane w chorobach z przeziębienia u dzieci - prof. dr hab. Eliza Lamer-Zarawska, dr Izabela Michalska
28 12 2005 - Niektóre zaburzenia psychiczne u dzieci i w relacji matka - dziecko
- prof. Maria Korzon, mgr Anna Budzińska
- Możliwości stosowania leków roślinnych w profilaktyce i leczeniu schorzeń u dzieci
- dr n. med. Dominik Ciesielski
28 02 2006 - Fitoterapia w pediatrii - prof. Maria Korzon, dr n. farm. Jadwiga Nartowska
13 06 2006 - Lek roślinny czy suplement diety - dr hab. farm. Mirosława Krauze-Baranowska, mgr farm. Tadeusz Pawełek
26 10 2006 - Pedanios Dioskorides (I wiek n.e.) i jego dzieło pt. „O środkach leczniczych” - dr Zbigniew Bela
02 02 2007 - Lek roślinny w praktyce lekarza rodzinnego - lek. med. Hanna Wardak-Sędzicka
26 04 2007 - Nowe kierunki fitoterapii - prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
15 06 2007 - Fitoterapia w schorzeniach układu krążenia w wieku podeszłym - lek. med. Hanna Wardak-Sędzicka
22 11 2007 - Fitoterapia i leki roślinne - spotkanie z współautorką i współredaktorką książki prof. dr hab. Elizą Lamer-Zarawską
08 02 2008 - Powołanie Polskiej Rady Leku Roślinnego
24 10 2008 - Nowa ustawa o UR - rozszerzone kompetencje prezesa UR, rejestracja, dopuszczenie do obrotu, wykazy surowców roślinnych. Nowe kierunki badań nad wykorzystaniem roślin w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych.