Labofarm Agro – ekologiczna uprawa ziół

W 2004 roku z przekształcenia tradycyjnego gospodarstwa rolnego powstało gospodarstwo zielarskie specjalizujące się w uprawie i wstępnym  przetwórstwie ziół dla potrzeb przemysłu  farmaceutycznego.   Labofarm Agro posiada 40 ha użytków rolnych z czego 8 ha to trwałe użytki zielone a 32 ha to ziemia uprawna klasy od VI do III.  W 2006 roku rozpoczęliśmy okres przestawiania (konwersji) z gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne. Jest to proces związany z realizacją założeń  rozporządzeń RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz przestrzegania wytycznych  rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Po okresie przejściowym pozytywnie przeszliśmy kontrolę certyfikującą w wyniku której  gospodarstwo  posiada status ekologicznego.  (Aktualny certyfikat ekologiczny)

Labo TV

Uprawa Melisy

Film opisuje uprawę melisy.

Uprawa Kozłka Lekarskiego

Uprawa Kozłka Lekarskiego.