Title Image

Tabletkowanie

Tabletkowanie

Rozdrabnianie surowców zielarskich
Rozdrabnianie polega na zmniejszeniu rozmiaru cząstek surowca i stanowi pierwszy etap procesu technologicznego, prowadzącego do uzyskania gotowej formy leku. Stopień rozdrobnienia ma wpływ na dostępność biologiczną substancji czynnych, ich jednorodność, stabilność w trakcie przechowywania oraz właściwości fizyczne gotowej formy leku. Ze względu na występującą zmienność zawartości substancji czynnych w surowcach pochodzenia naturalnego, po procesie rozdrabniania następuje ujednolicenie wytworzonej serii. Stanowi to podstawę jednolitego działania farmakologicznego wytworzonych z surowca preparatów.

Proces tabletkowania przeprowadzany jest na różnego typu tabletkarkach. Polega on na sprasowaniu odmierzonej ilości masy tabletkowej (granulatu, mieszanki surowców) we wnętrzu matrycy za pomocą stempli (górny i dolny), do których za pośrednictwem kół ciśnieniowych, przyłożona jest siła prasująca. Proces tabletkowania można podzielić na trzy etapy: napełnianie matryc, kompresja masy tabletkowej i wypchnięcie tabletki z matrycy.

en_GBEN