Fitoterapia chorób układu pokarmowego

Stosowanie różnych postaci preparatów ziołowych jest powszechne w dolegliwościach przewodu pokarmowego. Około 51% chorych z takimi dolegliwościami stosuje różne preparaty ziołowe.

... http://www.panacea.pl/articles.php?id=2205

więcej

Fitoterapia w chorobach alergicznych – cz.1

Alergią, nadwrażliwością lub uczuleniem nazywa się zmianę reaktywności układu immunologicznego i wytworzenie swoistych przeciwciał - po kontakcie z substancją lub czynnikiem alergizującym, czyli alergenem.

... http://www.panacea.pl/articles.php?id=215

więcej

Fitoterapia w chorobach alergicznych – cz.2

Choroby alergiczne skóry stanowią najliczniejszą grupę schorzeń skóry. Należą do nich zapalenie alergiczne skóry (dermatitis allergica), wyprysk (eczema), pokrzywka (urticaria), plamica (purpura) i inne.


... http://www.panacea.pl/articles.php?id=223

więcej

Phytovigilance – bezpieczeństwo stosowania dziurawca

W artykule opisano możliwość wystąpienia działań niepożądanych oraz interakcji leków syntetycznych z popularnymi preparatami zawierającymi dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L.

... http://www.panacea.pl/articles.php?id=3102

więcej