Title Image

Przetwórstwo surowców

Przetwórstwo surowców

Na podstawie wyników badań jakości próbek pobranych z plantacji określamy moment zbioru rośliny. W celu konserwacji świeżych roślin Labofarm stosuje metodę suszenia. Proces ten, dzięki usunięciu wody z komórek roślinnych, pozwala na powstrzymanie degradacji substancji czynnych pod wpływem niekontrolowanych reakcji enzymatycznych. Suszenie przeprowadza się bezpośrednio po zbiorze – by zapobiec rozwojowi mikroorganizmów mających wpływ na procesy rozkładu i mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów. Najczęściej stosowaną przez nas metodą jest suszenie termiczne w różnego typu suszarniach. Podczas doboru parametrów procesu suszenia uwzględniamy wiele czynników, mogących wpłynąć na jakość surowca. Należą do nich między innymi budowa chemiczna i rozmieszczenie związku czynnego w roślinie, temperatura suszenia, wpływ tlenu, rozdrobnienie roślin przed suszeniem itp. Ponieważ przy doborze parametrów suszenia należy uwzględnić ewentualny wpływ czynników naturalnych, takich jak budowa substancji czynnej, najważniejszym parametrem procesu suszenia, który należy dobrać indywidualnie do surowca, jest temperatura.

en_GBEN