Warszawa
Apteka Ojców Bonifratów Salus Infirmorum

Sapieżyńska 3
00-215 Warszawa