Ostrołęka
Apteka Na Gorbatowa

Gorbatowa 14
07–400 Ostrołęka