Ostrołęka
Apteka Melisa

Sienkiewicza 50
07–400 Ostrołęka