Ostrołęka
Apteka Centrum

Sikorskiego 27
07–400 Ostrołęka