Wałbrzych
Handel Artykułami Zielarskimi i Spożywczymi

Pl. Zemenhoffa 1
58-309 Wałbrzych