Title Image

Łagodne nastroje depresyjne

Łagodne nastroje depresyjne

Depresja jest to stan smutku i niezadowolenia, zwykle długotrwały. Może być normalną reakcją na przykre zdarzenia lub może być objawem rzeczywistej choroby depresyjnej. Patologiczna depresja cechuje się poczuciem beznadziejności i nieproporcjonalną do przyczyny reakcją przygnębienia i lęku. Obecne jest spowolnienie czynności ruchowych i psychicznych, trudności w koncentracji, czynienie wyrzutów i oskarżeń pod swoim adresem oraz utrata szacunku do samego siebie.

W nastrojach depresyjnych stosuje się produkty ładzące stany depresyjne i pomagające w utrzymaniu równowagi emocjonalnej.

en_GBEN