Title Image

Powierzchnia

Powierzchnia

Labofarm Agro posiada 40 ha użytków rolnych z czego 8 ha to trwałe użytki zielone a 32 ha to ziemia uprawna klasy od VI do III. W 2006 roku rozpoczęliśmy okres przestawiania (konwersji) z gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne. Jest to proces związany z realizacją założeń rozporządzeń RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz przestrzegania wytycznych rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Po okresie przejściowym pozytywnie przeszliśmy kontrolę certyfikującą w wyniku której gospodarstwo posiada status ekologicznego.

pl_PLPL