Title Image

Biegunki, lekkie zatrucia pokarmowe

Biegunki, lekkie zatrucia pokarmowe

Biegunka to skutek nadmiernie szybkiego pasażu treści jelitowej, co uniemożliwia wystarczające wchłonięcie wody i zagęszczenie stolca. Objawia się luźnymi i płynnymi, oddawanymi częściej niż normalnie stolcami.

Przyczyną biegunki może być podrażnienia jelita w wyniku infekcji oraz czynników psychogennych, jak w przypadku jelita drażliwego. Biegunka może wystąpić również u podróżnych, co spowodowane jest zanieczyszczeniem kałowym pokarmów lub wody.

W biegunce stosuje się produkty przywracające prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego, wiążące gazy jelitowe, chroniące przewód pokarmowy przed działaniem bakterii gnilnych i chorobotwórczych.

en_GBEN